Rabu, September 10, 2008

UPSR 2008

Warga As-Syakirin mendo'akan kejayaan
pelajar Tahun 6 Mujaddid yang sedang menduduki
peperiksaan UPSR sekarang ini. ( 9-11 September 2008 ).

Semoga mereka membawa kejayaan untuk
dirinya, keluarga dan sekolah.

emel : sias2007@gmail.com