FALSAFAH SIAS

"Pendidikan di Sekolah Integrasi As-Syakirin ialah satu amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas setiap Muslim dan Muslimah ke arah membentuk dan memperkembangkan individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang berilmu, beriman dan beramal soleh dan seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani." "Insan yang dididik dengan usaha yang berterusan ini akan berkeupayaan ke arah memberikan kesejahteraan dan kecemerlangan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara."