KONSEP SIAS

SEKOLAH INTEGRASI AS-SYAKIRIN Sekolah Rendah dan Menengah yang menggabungkan Kurikulum Akademik dan Kurikulum Diniyyah JAIS serta Hafazan. Pendidikan Integrasi yang berterusan dengan kemantapan tiga bahasa (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab) yang menggunakan pendekatan holistik (Minda, Jasmani dan Rohani) dan mengarah kepada pembentukan insan yang Berilmu, Beriman dan Beramal. Pendidikan integrasi lengkap di bawah satu bumbung ; - Kurikulum Kementerian Pendidikan ( KBSR dan KBSM ) - Kurikulum Diniyyah JAIS - Kurikulum Hafazan & Kefahaman Al-Qur'an - Kurikulum Amalan Ibadah Harian Fardhu dan Sunat