MISI DAN VISI

MISI
- Memartabatkan sistem dan nilai pendidikan islam dalam kerangka sistem pendidikan negara
- Melaksanakan sistem pendidikan ilmiah yang bermutu tinggi, berkualiti, progesif dan serba lengkap.
- mendidik pelajar agar berdaya saing dalam semua bidang pengajian.
- membentuk generasi profesional bertaqwa.

VISI
Memartabatkan sistem dan nilai pendidikan dalam rangka sistem pendidikan ilmiah, bermutu tinggi dan progresif dengan tujuan ;
a. memperkembangkan potensi individu secara syumul dan bersepadu
b. melahirkan insan yang berkemampuan menjalankan peranannya sebagai hamba Allah dan Khalifah di muka bumi
c. melahirkan insan yang berakhlak tinggi